သြဂုတ်လ ၁ရက်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် – (၁၈) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေထီ ပေါက်စဉ် တိုက်ရန်

သြဂုတ်လ ၁ရက်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် – (၁၈) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေထီ ပေါက်စဉ် တိုက်ရန်

၁၈ ကြိမ် ထီပေါက်ဂဏန်းများ

သိန်း(15000)ဆု

ကဃ ၆၄၃၄၂၅

သိန်းတစ်သောင်း

ခ ၃၉၉၁၂၄

သိန်းငါးထောင်

ဎ ၅၀၂၉၃၈

ဒ ၉၉၉၆၀၃

သိန်းနှစ်ထောင်

ဍ ၆၉၅၉၃၀

ဟ ၉၅၉၈၅၇

သ ၆၅၀၁၇၁

ဟ ၃၁၂၄၁၀

ရ ၂၁၇၈၃၅

ရ ၅၁၂၆၁၉

သိန်းတစ်ထောင်ဆု

ဇ ၅၄၉၂၃၃

ဆ ၈၇၅၇၄၉

ကက ၇၆၀၈၈၆

ကက ၁၅၅၀၇၉

လ ၇၃၃၁၂၁

မ ၆၇၄၇၇၀

ဏ ၄၀၁၉၇၇

ဝေဝေဆာဆာ ပဒေသာ ကျပ်(၃)သိန်းဆု (အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်းငါးလုံးအစဉ်လိုက်တူရမည်။)

ဋ ၈၅၇၄၈

ဏ ၃၉၆၉၁

ကဆ ၈၀၁၄၇

စ ၇၉၃၀၁

ကခ ၈၃၁၃၉

က ၂၀၄၆၆

ကဆ ၈၂၃၇၅

င ၇၆၃၆၆

က ၁၆၇၄၀

ဈ ၃၁၃၁၃

သ ၈၁၄၉၃

ရ ၈၈၀၆၀

ဗ ၂၈၉၇၁

၇၄၄၇၇

ဝေဝေဆာဆာ ပဒေသာ ကျပ်(၂)သိန်းဆု (အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်းလေးလုံးအစဉ်လိုက်တူရမည်။)

ဝ ၅၀၈၀

ကဃ ၂၀၂၅

ဃ ၁၉၂၁

ကဆ ၇၄၂၈

ည ၈၉၂၀

ဖ ၉၄၈၉

ဒ ၉၃၅၇

ဍ ၁၂၈၁

ရ ၃၉၉၉

ဗ ၃၉၄၇

ကဂ ၃၀၈၂

ဓ ၆၈၀၆

ဈ ၆၅၅၄

ဏ ၉၁၃၇

ဓ ၁၅၃၃

ဝေဝေဆာဆာ ပဒေသာ ကျပ်(၁)သိန်းဆု (အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်းသုံးလုံးအစဉ်လိုက်တူရမည်။)

ဠ ၇၇၂

ကဂ ၁၈၅

ကဂ ၉၉၇

စ ၁၅၅

ဏ ၇၅၄

ည ၇၉၀

ကဃ ၅၀၁

ကဃ ၈၉၃

ဏ ၉၄၈

ဓ ၆၇၄

ယ ၆၅၅

ဋ ၇၄၈

ဠ ၁၁၁

အ ၃၃၈

သ ၇၃၉

ဎ ၄၇၄

ဋ ၆၉၅

က ၁၅၅

ဓ ၇၈၀

ဝေဝေဆာဆာ ပဒေသာ ကျပ်(၅)သောင်းဆု (အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်းနှစ်လုံးအစဉ်လိုက်တူရမည်။)

ဝ ၄၈

ည ၁၁

ဝ ၈၅

ဍ ၉၇

ဋ ၈၄

ည ၉၅

ကဆ ၉၉

ဆ ၉၄

ဝ ၃၃

ခ ၂၀

ဌ ၄၀

ဎ ၉၆

ဆ ၆၅

ည ၉၁

ကဆ ၂၁

ဃ ၃၅

ဍ ၆၆

ဏ ၉၃

ဗ ၄၆

န ၆၃

နိုင်ငံတော်မှာမထုတ်ဆုံးဆုပါ။ထီတိုက်နိုင်အောင် like shareပါ။ထီဖွင့်ပွဲ မပြီးသေးပါ။ထီပေါက်စဉ်ပေါင်းချုပ်ကို ဆက်လက်ဖော်ပြပေးပါမည်။

#ထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်