အောင်ဘာလေ သိန်းထီကံစမ်းသူ မိဘပြည်သူများသို့ အသိပေး ကြေညာချက်

အောင်ဘာလေ သိန်းထီကံစမ်းသူ မိဘပြည်သူများသို့ အသိပေး ကြေညာချက်

၁။ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနအောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲအနေဖြင့် အောင်ဘာလေ သိန်းထီကံစမ်းသူမိဘပြည်သူများမှ ထီလက်မှတ်များကို အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ ဝယ်ယူကံစမ်း နိုင်စေရေးအတွက် အောင်ဘာလေသိန်းထီလက်မှတ်များအား လစဉ်ရောင်းချပေးလျက်ရှိပြီး ထီဖွင့်ပွဲများကိုလည်း လစဉ်လဆန်း (၁) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပေးလျက်ရှိပါသည်

၂။ အောင်ဘာလေသိန်းထီဆုမဲများ ခွဲဝေချီးမြှင့်ရာတွင် အောင်ဘာလေသိန်းထီ အကြိမ်စဉ် အလိုက် ထီလက်မှတ်ရောင်းရငွေစုစုပေါင်း၏ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ဆုမဲများအဖြစ် ခွဲဝေပေးလျက် ရှိပြီး ကျန် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းကို အောင်ဘာလေသိန်းဆုခွန်အဖြစ် နိုင်ငံတော်က ရယူလျက်ရှိ ပါ သည်။

၃။ ထီဆုငွေထုတ်ယူခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လက်ရှိကာလတွင် ငွေထုတ်ယူခြင်းဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်များရှိနေသော် လည်း ထီကံစမ်းသူများအနေဖြင့် ထီဆုငွေများကို အဆင်ပြေစွာ ထုတ်ယူနိုင်စေရေးအတွက် ထီဆုငွေ ကျပ်သိန်းငါးရာအထိကို တစ်လုံးတစ်ခဲတည်းထုတ်ပေး လျက်ပြီး ကျန်ဆုငွေများကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ထုတ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

၄။ ယခုအခါ အောင်ဘာလေသိန်းထီကံစမ်းသူ မိဘပြည်သူများအတွက် ဆုမဲအရေအတွက် ပိုမိုခွဲဝေပေးနိုင်ရန်နှင့် ထီဆုငွေများကိုပိုမိုအဆင်ပြေချောမွေ့စွာထုတ်ယူနိုင်စေရေးအတွက် (၁-၉-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်မည့်

အကြိမ် (၃၀မြောက် အောင်ဘာလေသိန်းထီဖွင့်ပွဲမှစ၍ ထီဆုငွေပမာဏအား ထီလက်မှတ်ရောင်းရငွေစုစုပေါင်း၏ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းသို့ တိုးမြှင့်ခွဲဝေပေး သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် ထီဆုငွေများအားလုံးကို ငွေထုတ်ကန့်သတ်ချက်မထားဘဲ အပြည့် ဝ ထုတ်ယူခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန