မြေကွက်ပုံစံပေါ် မူတည်ပြီး မြေဧက တွက်နည်းများ

မြေကွက်ပုံစံပေါ် မူတည်ပြီး မြေဧက တွက်နည်းများ

မြေဧကကိုဘယ်လိုတွက်ရသလဲ ခဏ ခဏ မေးလာလို့အတတ်နိုင်ဆုံး ရှင်းလင်းအောင် တွက်ချက်နည်းကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ မိမိမြေကွက်၏ ပုံသဏ္ဍန်ကိုကြည့်၍ ဧကတွက်နိုင်ပါသည်။

လေးနားညီ စတုရန်းပုံစံ ဖြစ်ပါက

၂၀၈.၇၁’ × ၂၀၈.၇၁’ ÷ ၄၃၅၅၉.၈၆ = ၁ ဧက

ဥပမာ: ၁၀၀ ပေပတ်လည် အကွက်ဖြစ်လျှင်
၁၀၀’ × ၁၀၀’ ÷ ၄၃၅၆၀ = ၀. ၂၂၉ ဧက

နှစ်နားညီ စတုဂံပုံစံ ဖြစ်ပါက

(လ x န)’ ÷ ၄၃၅၆၀ = … ဧက

ဥပမာ:
(၄၀’×၆၀’) ÷ ၄၃၅၆၀ = ၀.၀၅၅ ဧက
(၆၀’×၁၀၀’) ÷ ၄၃၅၆၀ = ၀.၁၃၇ ဧက

နှစ်နားပြိုင် တြာဗီဇီယံပုံစံ ဖြစ်ပါက

ပြိုင်နားနှစ်ခုပေါင်း ÷ ၂ x နံ ÷ ၄၃၅၆၀ = … ဧက

ဥပမာ:
[{(၅၀+၈၀)÷၂}×၆၀]÷၄၃၅၆၀ = ၀.၀၈၉ ဧက

တြိဂံပုံစံဖြစ်ပါက

၅ x အခြေ x အမြင့် ÷ ၄၃၅၆၀ = … ဧက
½ အခြေ x အမြင့် ÷ ၄၃၅၆၀ = … ဧက

ဥပမာ:
၅ × ၁၀၀’ × ၅၀’ ÷ ၄၃၅၆၀ = ၀.၀၅၇ ဧက

ထောင့်မှန် တြိဂံပုံစံဖြစ်ပါက

အခြေ x အမြင့် = ရလာဒ် ÷ ၂ ÷ ၄၃၅၆၀

ဥပမာ: ၁၀၀’ × ၅၀’ = ၅၀၀၀’
၅၀၀၀ ÷ ၂ ÷ ၄၃၅၆၀ = ၀.၀၅၇ ဧက

စက်ဝိုင်းပုံစံဖြစ်ပါက

အချင်းဝက် x အချင်းဝက် x ပိုင်ကိန်း ÷ ၄၃၅၆၀ = …. ဧက

အချင်း x အချင်း x .၇၈၅၄ ÷ ၄၃၅၆၀ = … ဧက ( ပုံသေမြှောက်ကိန်း .၇၈၅၄ )

(.၇၈၅၄ သည် ပိုင်ကိန်း ၃.၁၄၁၆ ကို အနားလေးဖက် ၄ နှင့် စားပြီး စတုရန်းကွက်ဖေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ )

ဥပမာ:
၅၀’ × ၅၀’ × .၇၈၅၄ ÷ ၄၃၅၆၀ = ၀.၀၄၅ ဧက

အနား ၅ မျက်နှာ ၆ မျက်နှာနှင့် အနားများစွာပါသော ပုံစံဖြစ်လျှင် စတုဂံ စတုရန်းတြိဂံစသည်အကွက်စိပ်ပြီးတွက် ၊ ရလာဒ်အားလုံးကို ပေါင်း၍ ၄၃၅၆၀ ဖြင့်စား (၁ ဧက = ၄၃၅၆၀ စတုရန်းပေ)

Credit Shared_Myay

Leave a Comment